O mě

Jmenuji se Veronika Landová, vystudovala jsem speciální pedagogiku se zaměřením na logopedii a surdopedii na Masarykově Univerzitě v Brně. Při studiu jsem pracovala jako osobní asistentka dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a jako asistentka v odlehčovací službě pro děti s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením. V rámci postgraduálního vzdělávání jsem absolvovala mimo jiné řadu odborných kurzů (některé z nich jsou uvedeny níže). V roce 2021 jsem získala atestaci v oboru klinická logopedie a v létě 2022 se mi splnil sen a otevřela jsem vlastní praxi.

 
Absolvované kurzy:

Certifikovaný kurz  Poruchy polykání diagnostika a léčba (2021)

Rozvoj komunikace u dětí s poruchou autistického spektra (2021)

Vady a poruchy sluchu (2019)

Balbuties 1, 2 (2018)

Vývojová dysfázie (2018)

Klinická neurologie pro klinické logopedy (2018)

Neurogenní poruchy komunikace u dospělých (2018)

Afaziologie A (2018)

Myofunkční terapie (2018)

Palatolalie (2018)

Bazální stimulace, základní i nástavbový kurz (2010)

a další 


Logopedie Vysočina | ambulance klinické logopedie
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!