Služby

Terapie pro děti

Opožděný vývoj řeči

Dítě ve 3 letech nemluví nebo mluví málo ve srovnání s vrstevníky. 

Vývojová dysfázie

Neurovývojová porucha. Dítě má obtíže s rozvojem jazykových schopností (rozumění řeči, slovní zásoba, gramatika, výslovnost, atp.), sluchového vnímání a sluchové paměti...

Dyslalie

Dítě nesprávně vyslovuje jednu nebo více hlásek. Může se jednat o záměny hlásek (např. místo K vyslovuje T) či hlásky vyslovuje nesprávně (např. s jazykem mezi zuby).

Poruchy plynulosti

Koktavost - dítě opakuje části slov (hlásky, slabiky), dělá nepřiměřené pauzy, atp. Breptavost - dítě mluví příliš rychle... 

Mutismus

Dítě např. doma mluví bez problémů, ale v některých situacích či prostředích nemluví vůbec.

A další...

...rozvoj řeči dětí se sluchovou vadou, PAS, MR, poruchami hlasu, a další.

Terapie pro dospělé

Dyslalie

Nesprávná výslovnost hlásek přetrvávající do dospělosti.

Afázie

Získaná porucha produkce a rozumění řeči způsobená organickým poškozením mozku (například po cévní mozkové příhodě).

Dysartrie

Získaná porucha produkce řeči na základě organického poškození nervové soustavy.

Dysfagie

Poruchy polykání různého typu a stupně.

Poruchy plynulosti

Balbuties - koktavost a Breptavost - překotný mluvní projev

A další...

... poruchy komunikace, např. při neurodegenerativních onemocněních.


Jak se objednat

telefonicky

  • 773 638 956
  • během terapie nezvedám telefon, pokud se tak stane, nevolejte znovu, ale vyčkejte - zavolám zpět, jakmile to bude možné

e-mailem nebo přes online formulář

  • v.landova@centrum.cz
  • vždy uveďte jméno, věk a popis problému

První návštěva

Na první vyšetření si s sebou přineste:

  • žádanku od praktického lékaře
  • zprávy z ostatních vyšetření (např. neurologie, psychologie, foniatrie apod.), pokud je máte
  • sešit/blok/desky pro zápis poznámek z vyšetření
Logopedie Vysočina | ambulance klinické logopedie
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!